HKMA เตือนธนาคารในฮ่องกง ไม่ควรปฏิเสธการขอเปิดบัญชีธนาคารจากบริษัทด้านคริปโตเร็วเกินไป แนะควรอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทเหล่านี้ในการเข้าถึงบริการของธนาคาร


เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2023 ที่ผ่านมา ธนาคารกลางฮ่องกง (Hong Kong Monetary Authority: HKMA) ได้ออกมาเตือนธนาคารต่าง ๆ ในฮ่องกงว่า ธนาคารควรอำนวยความสะดวกในการเปิดบัญชีธนาคารให้กับบริษัทในอุตสาหกรรมคริปโต และไม่ควรปฏิเสธการให้บริการด้านธนาคารแก่บริษัทเหล่านี้เร็วเกินไป รวมไปถึงให้ตระหนักว่า มาตรการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering: AML) ไม่ได้เหมาะกับบริษัทคริปโตทุกแห่งด้วย

Arthur Yuen รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ HKMA กล่าวว่า นับตั้งแต่ที่การระบาดครั้งใหญ่ของโรค COVID-19 ได้สิ้นสุดลง บริษัทที่ก่อตั้งขึ้นใหม่และบริษัทต่างชาติจำนวนมากตบเท้าเข้ามาเปิดบัญชีธนาคารกับธนาคารในฮ่องกงโดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจ

Yuen ยังกล่าวว่า ธนาคารต่าง ๆ ในฮ่องกงควรปฏิบัติกับลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาค พร้อมทั้งขยายการเข้าถึงบริการด้านธนาคารพื้นฐานของบริษัทคริปโตด้วยกลวิธีที่โปร่งใส สมเหตุสมผล และมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้น เขายังกล่าวด้วยว่า “เราคาดหวังว่า บริษัทผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (Virtual Assets Service Provider: VASP) ที่ได้รับการกำกับดูแลจะสามารถขอเปิดบัญชีธนาคารได้สำเร็จด้วยกระบวนการที่มีเหตุผล”

นอกจากนี้ Yuen ยังสัญญาว่า HKMA จะออกหนังสือเวียนที่มีคำแนะนำและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมให้กับธนาคารต่าง ๆ ด้วย โดย HKMA จะจัดการประชุมแบบโต๊ะกลม (Roundtable) เพื่อเปิดโอกาสให้ธนาคารต่าง ๆ และ VASP ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนในวันที่ 28 เมษายน 2023

รัฐบาลฮ่องกงกำลังผลักดันให้เขตปกครองของตัวเองกลายเป็นศูนย์กลางคริปโตของโลก และหลายฝ่ายเชื่อว่า ฮ่องกงอาจจะได้ประโยชน์จากการที่สหรัฐอเมริกาเริ่มแข็งข้อกับภาคคริปโตมากยิ่งขึ้น ซึ่งฮ่องกงเป็นเขตปกครองแรกในเอเชียที่ได้มอบการเข้าถึงกองทุนที่ซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ (Exchange-Traded Fund: ETF) ที่ลงทุนในคริปโต


ผู้เขียน สุวิชา หรุ่งเป้า

บรรณาธิการ เขมชาติ เจิมทอง


เผยแพร่เมื่อ : 2023-04-28 17:18:10

อดใจรอหน่อยนะ

หน้าที่คุณค้นหา
ยังไม่เปิดให้บริการ ณ ขณะนี้