ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถด้านการลงทุนและใช้ชีวิต เรียนรู้ที่จะประสบความสำเร็จเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้แต่อย่างใด

Vision (วิสัยทัศน์)

นำองค์กร Acme Traderist สู่ระดับสากล สร้างคนให้มีศักยภาพ สร้างเทรดเดอร์ไปพิชิตตลาดโลก

Mission (พันธกิจ)
  • สร้างองค์กร Acme Traderist ให้เป็นชุมชนนักเทรดที่แข็งแรง โดยรวบรวมผู้ที่สนใจให้เข้ามาร่วมเรียนรู้ เรื่องการเทรดและการลงทุนในตลาดโลก
  • ผลักดันการสร้างฐานข้อมูลและขยายฐานสมาชิกองค์กร Acme Traderist สู่ระดับโลก พร้อมสร้างระบบ การแปลภาษาอัตโนมัติเพื่อให้แฟนเทรดชาวต่างชาติสามารถเข้ามาเรียนรู้และฟังการสอนเทรดได้แบบเรียลไทม์
  • สนับสนุนการให้ความรู้และการเข้าถึงความรู้ในการเทรดและการลงทุนในตลาดโลกแบบไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ส่งเสริมการยกระดับชีวิต และ Logic & Mindset ของคนในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น
  • มุ่งสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สมาชิกในองค์กร Acme Traderist ไม่ให้หลงเชื่อการหลอกลวงทุกรูปแบบ ทั้งธุรกิจ Money Game แชร์ลูกโซ่ การระดมทุน รวมถึงการเรียกเก็บเงินในการให้ความรู้เรื่องการเทรด
  • จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมาชิกองค์กร Acme Traderist ได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยหลักคิดที่ว่า ความรู้ที่มีต้องสามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์รวมของสังคมได้ อาทิ การจัดกิจกรรมเทรดแล้วนำรายได้ตอบแทนสังคม (CSR) กิจกรรมการเทรดให้ความรู้ ฯลฯ
Philosophy (ปรัชญา)
  • ส่งต่อความรู้ด้านการลงทุน มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพมนุษย์
อดใจรอหน่อยนะ

หน้าที่คุณค้นหา
ยังไม่เปิดให้บริการ ณ ขณะนี้