รายงานของ Pew Research Center เผย ผู้ชายที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปีในสหรัฐฯ มีแนวโน้มลงทุนในคริปโตมากกว่าผู้หญิงและผู้ชายในช่วงอายุอื่น


เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2023 สถาบันคลังสมองในสหรัฐฯ อย่าง Pew Research Center ได้เปิดเผยรายงานการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับตลาดคริปโตในสหรัฐฯ ซึ่งจัดทำโดยการรวบรวมคำตอบของชาวอเมริกันจำนวน 10,071 คนจากหลากหลายกลุ่มประชากรตามอายุ เพศ และเชื้อชาติ ผ่านการถามคำถามหลายข้อเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อคริปโตในสหรัฐฯ ซึ่งผลสำรวจที่ออกมาก็ไม่ได้สร้างความประหลาดใจสักเท่าไรเมื่อกล่าวถึงการยอมรับและความเชื่อมั่นของชาวอเมริกันต่อตลาดคริปโตที่กำลังเติบโตในประเทศ

รายงานดังกล่าวพบว่า ผู้ใหญ่ในสหรัฐฯ ที่ได้ยินเรื่องคริปโต 75% ไม่เชื่อมั่นหรือมีความเชื่อมั่นน้อยในเรื่องความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของคริปโต ทั้งนี้ทั้งนั้น แม้ว่าตัวเลขดังกล่าวจะเป็นจำนวนที่สูง แต่ก็ไม่อาจสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกที่แท้จริงของนักลงทุนคริปโตทั่วไปในสหรัฐฯ ได้ เนื่องจากอัตราการยอมรับคริปโตนั้นแตกต่างไปตามเพศและอายุของแต่ละคน ซึ่งความเคลื่อนไหวของตลาดคริปโตในสหรัฐฯ ส่วนใหญ่มักจะมาจากผู้ชายที่มีอายุระหว่าง 18-50 ปี 

โดยรายงานดังกล่าวระบุว่า ผู้ชายที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปีมีแนวโน้มที่จะนำคริปโตไปใช้มากกว่าผู้ชายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปและผู้หญิง โดย 41% ของผู้ตอบแบบสำรวจที่เป็นผู้ชายและมีอายุระหว่าง 18-29 ปีเผยว่า พวกเขาเคยลงทุน ซื้อขาย หรือใช้คริปโต ขณะที่ฝั่งผู้ตอบแบบสอบสำรวจที่เป็นผู้หญิงในช่วงอายุเดียวกันมีเพียง 16% เท่านั้น 

ยิ่งไปกว่านั้น รายงานดังกล่าวยังระบุอีกว่า ผู้ตอบแบบสำรวจชายที่อายุ 50 ปีขึ้นไปและผู้หญิงคือ กลุ่มคนที่มีความเชื่อมั่นต่อคริปโตน้อยที่สุด โดย 8% และ 10% ของกลุ่มประชากร 2 กลุ่มดังกล่าวตามลำดับ กล่าวว่า พวกเขาเคยซื้อสกุลเงินดิจิทัลบางสกุลอยู่บ้าง ในทางกลับกัน 1 ใน 4 ของผู้ใหญ่เพศชายในสหรัฐฯ ได้ลงทุนในคริปโตอย่างน้อย 1 เหรียญ


ผู้เขียน ธีราภรณ์ สินธุสิงห์

บรรณาธิการ เขมชาติ เจิมทอง


เผยแพร่เมื่อ : 2023-04-11 22:29:24

อดใจรอหน่อยนะ

หน้าที่คุณค้นหา
ยังไม่เปิดให้บริการ ณ ขณะนี้