สมาชิกสภานิติบัญญัติ 2 รายในรัฐเท็กซัสเสนอร่างกฎหมายสร้างสกุลเงินดิจิทัลของรัฐโดยมีทองคำหนุนหลัง แม้สมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐฯ หลายคนจะต่อต้านการออก CBDC


สมาชิกสภานิติบัญญัติ 2 รายในรัฐเท็กซัสได้เสนอร่างกฎหมายที่มีเนื้อหาเหมือนกันเกี่ยวกับการสร้างสกุลเงินดิจิทัลของรัฐโดยมีทองคำหนุนหลัง ซึ่งท่าทีดังกล่าวเกิดขึ้นแม้ว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติหลายคนในสหรัฐฯ จะออกมาต่อต้านการออกสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency: CBDC) ก็ตาม

Bryan Hughes วุฒิสมาชิกของรัฐเท็กซัส  ได้เสนอร่างกฎหมายวุฒิสภาหมายเลข 2334 ในวันที่ 10 มีนาคม 2023 ที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐเท็กซัสอย่าง Mark Dorazio ก็ได้เสนอร่างกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐหมายเลข 4903 ในวันเดียวกันนี้ด้วย โดยร่างกฎเหล่านี้ระบุว่า ปริมาณของทองคำที่มีสัดส่วนเทียบเท่ากันจะรองรับสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวที่ถูกเสนอขึ้นมา โดยเนื้อหาในร่างกฎหมายทั้งสองฉบับระบุว่า สกุลเงินดิจิทัลในแต่ละหน่วยที่ถูกสร้างขึ้นจะแทนที่มูลค่าเศษส่วนเฉพาะของทองคำ 1 ทรอยออนซ์ที่เก็บไว้ในกองทรัพย์สิน

นอกจากนี้ ร่างกฎหมายเหล่านี้ยังอธิบายว่า เมื่อใดก็ตามที่คนซื้อสกุลเงินดิจิทัลจำนวนหนึ่งไป ผู้ดูแลการทำบัญชีการเงินของรัฐก็จะนำเงินจำนวนดังกล่าวที่ได้รับจากผู้ซื้อไปซื้อทองคำในมูลค่าที่เท่ากัน จากนั้นผู้ซื้อจะได้รับสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าของทองคำที่ผู้ดูแลการทำบัญชีการเงินของรัฐซื้อมาด้วยเงินจากผู้ซื้อ โดยมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลต้องมีมูลค่าเท่ากับเศษส่วนที่เหมาะสมของทองคำ 1 ทรอยออนซ์ ณ ช่วงเวลาที่มีการทำธุรกรรม

ไม่เพียงเท่านั้น ร่างกฎหมายทั้งสองดังกล่าวยังระบุด้วยว่า ผู้จัดการทรัพย์สินจะต้องเก็บรักษาทองคำให้เพียงพอสำหรับการไถ่ถอนจากสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้นและยังไม่ได้ถูกไถ่ถอนเป็นเงินหรือทองคำให้เป็นทองคำ ยิ่งไปกว่านั้น ร่างกฎหมายทั้งสองดังกล่าวยังได้ระบุอีกว่า อาจมีการเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราใดก็ได้เท่าที่จำเป็นเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในการดำเนินการ ถึงกระนั้น แม้ว่าจะยังไม่มีการผ่านร่างหรือการนำเสนอร่างกฎหมายเหล่านี้เพื่อลงคะแนนเสียง แต่ร่างกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวระบุว่า กฎหมายนี้จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 กันยายน 2023


ผู้เขียน ธีราภรณ์ สินธุสิงห์

บรรณาธิการ เขมชาติ เจิมทอง
เผยแพร่เมื่อ : 2023-04-10 15:51:28

อดใจรอหน่อยนะ

หน้าที่คุณค้นหา
ยังไม่เปิดให้บริการ ณ ขณะนี้