ทีมงานโครงการ Web3 ของญี่ปุ่นออกหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมคริปโตของประเทศเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อคริปโตมากขึ้น


ทีมงานโครงการด้านอินเทอร์เน็ตกระจายศูนย์ Web3 ของพรรคเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democratic Party) ของประเทศญี่ปุ่น ได้เผยแพร่หนังสือชี้ชวน (White Paper) ออกมา ซึ่งประกอบด้วยคำแนะนำในการขยายอุตสาหกรรมคริปโตของประเทศ ซึ่งถูกรวมเข้ากับยุทธศาสตร์แห่งชาติภายใต้คณะรัฐบาลที่นำโดย Fumio Kishida ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นในปัจจุบัน โดยทีมงานโครงการ Web3 มีเป้าประสงค์ในการก้าวข้ามขั้นตอนการดำเนินงานของระบบราชการแบบดั้งเดิมเพื่อกำหนดข้อเสนอด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทุกอย่างในอุตสาหกรรมคริปโตตั้งแต่สินทรัพย์ดิจิทัลประเภท Non-Fungible Token (NFT) ไปจนถึงองค์กรอัตโนมัติแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Autonomous Organization: DAO) 

ณ ตอนนี้ ญี่ปุ่นกำลังพยายามที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่ออุตสาหกรรมคริปโตมากขึ้นหลังบริษัทคริปโตหลายแห่งได้ย้ายออกจากประเทศ เนื่องจากเผชิญกับภาระด้านภาษีที่สูง โดยในหนังสือชี้ชวนดังกล่าวได้เสนอแนะว่า ญี่ปุ่นต้องแสดงความเป็นผู้นำในระหว่างการประชุมผู้นำของกลุุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ประเทศ (Group of Seven: G7) ในปีนี้ ซึ่งจะมีการพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับคริปโตด้วย นอกจากนี้ หนังสือชี้ชวนดังกล่าวยังแนะนำให้ญี่ปุ่นให้ความสนใจกับประโยชน์ที่เป็นไปได้ของ Web3 และกำหนดจุดยืนที่ชัดเจนเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ไม่จำกัดการใช้เทคโนโลยีประเภทเดียวและนวัตกรรมที่มีจริยธรรมด้วย

ในขณะเดียวกัน หนังสือชี้ชวนดังกล่าวยังเสนอให้มีการแก้ไขเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านภาษีเพิ่ม ซึ่งหนังสือชี้ชวนดังกล่าวนั้นยอมรับว่าได้ยกเว้นภาษีให้กับบริษัทผู้ออกโทเคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งรวมถึงการยกเว้นภาษีสำหรับบริษัทที่ถือโทเคนที่ออกโดยบริษัทอื่นที่ไม่ได้มีไว้เพื่อการซื้อขายในระยะสั้นด้วย โดยหนังสือชี้ชวนดังกล่าวแนะนำให้มีการนำแบบประเมินตนเองมาใช้ และอนุญาตให้นักลงทุนยกยอดผลขาดทุนของตนไปหักลบกับกำไรในอนาคตได้สูงสุด 3 ปี และหนังสือชี้ชวนดังกล่าวยังเสนอให้มีการเก็บภาษีคริปโตเฉพาะตอนที่สินทรัพย์เหล่านี้ถูกแปลงเป็นสกุลเงินตรา (Fiat) เท่านั้นด้วย

นอกจากนี้ หนังสือชี้ชวนดังกล่าวได้ระบุถึงประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการไม่มีมาตรฐานด้านการบัญชีด้วย ซึ่งส่งผลให้การหาผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากขึ้นสำหรับบริษัท Web3 โดยหนังสือชี้ชวนดังกล่าวระบุว่า กระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ควรเข้าช่วยเหลือสถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของญี่ปุ่น (Japanese Institute of Certified Public Accountants: JICPA) เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติด้านการบัญชี 

ไม่เพียงเท่านั้น หนังสือชี้ชวนดังกล่าวยังแนะนำให้มีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ DAO โดยใช้ตัวแบบจาก Godo Kaisha ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจประเภทหนึ่งของญี่ปุ่น อีกทั้งยังเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายบริษัท (Companies Act) และกฎหมายตราสารทางการเงินและตลาดตราสารทางการเงิน (Financial Instruments and Exchange Act) ด้วย


ผู้เขียน ธีราภรณ์ สินธุสิงห์

บรรณาธิการ เขมชาติ เจิมทองเผยแพร่เมื่อ : 2023-04-07 16:44:11

อดใจรอหน่อยนะ

หน้าที่คุณค้นหา
ยังไม่เปิดให้บริการ ณ ขณะนี้