Coin ATM Radar เผยว่า ตู้ ATM คริปโตจำนวน 3,627 ตู้ถูกปิดให้บริการในเดือนมีนาคม 2023 ที่ผ่านมา นับเป็นเดือนที่มีจำนวนตู้ ATM คริปโตลดลงต่อเดือนมากที่สุด


Coin ATM Radar เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับตู้ ATM คริปโต ระบุว่า ตู้ ATM คริปโตจำนวน 3,627 ตู้ถูกนำออกจากเครือข่ายในเดือนมีนาคม 2023 เพียงแค่เดือนเดียว ซึ่งถือว่าเป็นเดือนที่มีจำนวนตู้ ATM คริปโตลดลงต่อเดือนมากที่สุด ส่งผลให้จำนวนตู้ ATM คริปโตทั้งหมดจากทั่วโลกลดลงเหลือ 33,727 ตู้ โดยยอดติดตั้งตู้ ATM คริปโตลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 4 เดือนในช่วงระหว่างเดือนกันยายน 2022 ถึงเดือนมีนาคม 2023 

นับตั้งแต่ที่ตู้ ATM บิตคอยน์ตู้แรกถูกเปิดตัวเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2013 อัตราการเปลี่ยนแปลงสุทธิของจำนวนตู้ ATM คริปโตที่ถูกติดตั้งและนำออกจากเครือข่ายต่อเดือนมักจะเป็นไปในเชิงบวก ซึ่งหมายความว่า จำนวนตู้ ATM คริปโตทั้งหมดทั่วโลกนั้นกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ ณ ตอนนี้ แนวโน้มดังกล่าวกำลังเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ

ไม่เพียงเท่านั้น ข้อมูลจาก Coin ATM Radar ยังเผยอีกว่า จำนวนตู้ ATM คริปโตที่ถูกติดตั้งทั้งหมดลดลงอย่างกะทันหันในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาด้วย ซึ่งการลดลงดังกล่าวดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่หากนำไปเทียบกับจำนวนการติดตั้งตู้ ATM คริปโตที่สูงที่สุดต่อเดือนที่ 2,048 ตู้ในเดือนมกราคม 2021 

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องร้ายก็ยังมีเรื่องดีอยู่บ้าง โดยเดือนเมษายน 2023 เป็นเดือนที่แนวโน้มขาลงของจำนวนตู้ ATM คริปโตตลอด 3 เดือนที่ผ่านมาได้ยุติลงแล้ว เนื่องจากเมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา มีการติดตั้งตู้ ATM คริปโตจำนวน 37 ตู้ โดย ณ ปัจจุบันนี้ บริษัทผู้ผลิตตู้ ATM คริปโตยักษ์ใหญ่ประกอบไปด้วย General Bytes, BitAccess และ Genesis Coin


ผู้เขียน ธีราภรณ์ สินธุสิงห์

บรรณาธิการ เขมชาติ เจิมทอง


เผยแพร่เมื่อ : 2023-04-03 15:31:12

อดใจรอหน่อยนะ

หน้าที่คุณค้นหา
ยังไม่เปิดให้บริการ ณ ขณะนี้