AI อาจกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่จะช่วยคาดการณ์ทิศทางราคาสินทรัพย์ ป้องกันความเสียหายจากเหตุการณ์ร้ายแรง และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตลาดคริปโตได้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่การเปิดตัวของ “ChatGPT” ซึ่งเป็นแชตบอตของบริษัทวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ชื่อดังอย่าง OpenAI 

โดย Sam Altman ผู้ก่อตั้งบริษัท OpenAI เผยว่า ChatGPT มีผู้ใช้มากกว่า 100 ล้านคนในเวลาเพียงสองเดือน และได้คาดการณ์ว่า ChatGPT จะสร้างรายได้ 200 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2023 และ 1 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2024

ในตอนนี้ เราจะพบว่า AI เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดย AI อาจทำให้ตลาดคริปโตมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังสามารถนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้เพื่อแก้ปัญหาด้านการเรียนรู้ของระบบคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะได้อีกด้วย

การนำวิธีการของ AI แบบดั้งเดิมมาปรับใช้กับตลาดคริปโต

1. การวิเคราะห์ความรู้สึกของตลาดและการตรวจจับข้อความบิดเบือนบนโซเชียลมีเดีย

การวิเคราะห์ความรู้สึก (Sentiment Analysis) เป็นเทคนิคที่อัลกอริทึมการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) จะวิเคราะห์ข้อความและอธิบายความหมายของข้อความต่าง ๆ และช่วยให้มนุษย์เข้าใจว่า ตลาดมีความรู้สึกเชิงบวกหรือเชิงลบต่อประเภทสินทรัพย์หนึ่งในขณะนั้น

โดยในตลาดการเงินแบบดั้งเดิม มักมีการวิเคราะห์ความรู้สึกของตลาดผ่านสื่อ แต่ในตลาดคริปโตกลับไม่เป็นเช่นนั้น โดยเมื่อข่าวออกมา โอกาสในการทำกำไรก็แทบจะหมดไปแล้ว ซึ่งหมายความว่า คุณจะต้องเห็นแนวโน้มของตลาดบนโซเชียลมีเดียในขณะที่กำลังเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งก่อนที่จะเกิดขึ้นอีก เหมือนกับคำกล่าวที่ว่า “ให้ซื้อตอนลือ ให้ขายตอนเป็นข่าว”

หากจะมีการนำ AI มาปรับใช้ ก็จะต้องมีการพัฒนาโครงสร้างการวิเคราะห์ของ AI ที่สามารถผสานการทำงานล่าสุดร่วมกับการวิเคราะห์ความรู้สึกของตลาดได้ นอกจากนี้ ยังควรจะสามารถแยกแยะระหว่างบุคคลจริงจากบอต และตรวจจับข้อความบิดเบือนบนโซเชียลมีเดียได้อีกด้วย

2. การคาดการณ์ทิศทางของตลาด

เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่มีการนำ AI มาใช้งานเพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของตลาดก่อนที่แนวโน้มเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจริง และเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วของฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยและขุดเหรียญบนเครือข่ายแบบกระจายศูนย์ การใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) จึงมีประโยชน์มากสำหรับการทำความเข้าใจกับความผันผวนของราคาสินทรัพย์ ซึ่งการพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ (Machine Learning) และการเรียนรู้เชิงลึกที่ใช้ในการเงินแบบดั้งเดิมเพื่อนำไปคาดการณ์ความผันผวนของราคาหรือบ่งชี้สภาวะของตลาด (เช่น ระบุว่า เราอยู่ในช่วงตลาดหมีหรือตลาดกระทิง) เป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญของการสำรวจกรณีการใช้งาน AI ในตลาดคริปโต

3. การใช้บอตในการซื้อขาย/การดูแลสภาพคล่องในตลาดด้วย AI

ทีมงานด้าน AI ขององค์กรอัตโนมัติแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Autonomous Organization: DAO) อย่าง SingularityDAO ได้ศึกษาเชิงสำรวจในด้านการจำลองตลาดและการทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายย้อนหลัง (Backtesting) เพื่อปรับปรุงความทันสมัยในด้านการประเมินความเปลี่ยนแปลงของตลาดเชิงปริมาณ ซึ่งหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีศักยภาพที่ดีที่พวกเขาได้ศึกษาคือ “Adaptive Multi Strategy Agent (AMSA)” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการช่วยดูแลสภาพคล่องในตลาด โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยให้เกิดสภาพแวดล้อมที่อัลกอริทึม AI ต่าง ๆ สามารถซื้อขายสินทรัพย์และทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายย้อนหลังในขณะเดียวกันก็ประเมินประสิทธิภาพและผลกระทบของการซื้อขายที่มีต่อตลาดไปด้วย

การแก้ปัญหาในตลาดคริปโตด้วย AI

1. การตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์และความเสี่ยงของบริษัทคริปโตอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องด้วยความถี่ของเหตุการณ์ที่คาดเดาไม่ได้ (Black Swan) ในตลาดคริปโตกำลังเพิ่มมากขึ้น วิธีการประเมินความเสี่ยงจากการเปิดสัญญาซื้อขายแบบดั้งเดิมอาจใช้ไม่ได้ผลแล้ว อย่างไรก็ตาม ในตลาดคริปโต การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของสภาพคล่องบนโพรโทคอลต่าง ๆ นั้นก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เนื่องจากมีข้อมูลที่ต้องวิเคราะห์จำนวนมาก

แต่ด้วยการนำ AI มาใช้ มนุษย์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจได้ โดยใช้อัลกอริทึม AI ควบคู่ไปกับวิธีการอื่น ๆ ที่ใช้กันทั่วไปเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของปริมาณสินทรัพย์บนบล็อกเชนของทุกโพรโทคอล เช่น การวิเคราะห์ผู้ถือกระเป๋าเงินขนาดใหญ่และความเสี่ยงในการชำระบัญชี นอกจากนี้ การเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทั้งในด้าน AI และการเงินแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Finance: DeFi) อาจทำให้อุตสาหกรรมคริปโตมีเครื่องชี้วัดใหม่ที่สามารถส่งสัญญาณเตือนเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของทุกโพรโทคอลที่สามารถเข้าใจได้โดยง่าย

2. การใช้ AI ในการวิเคราะห์และการคาดการณ์เหตุการณ์ที่คาดเดาไม่ได้

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่คาดเดาไม่ได้ซึ่งเกิดขึ้นในครั้งก่อน ๆ ทำให้ความต้องการเพิ่มมากยิ่งขึ้นในการพัฒนาวิธีการตรวจสอบเหตุการณ์และปัจจัยที่อาจนำไปสู่กรณีที่คล้ายกันในอนาคตมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยมีการศึกษาแนวทางต่าง ๆ เพื่อหาวิธีป้องกัน เช่น การส่งสัญญาณแจ้งเตือนเกี่ยวกับกระเป๋าเงินคริปโตและบริษัทคริปโต หรือการรวมข้อมูลกระแสเงินทุนเข้าด้วยกันโดยใช้ AI ขั้นสูง

เทคนิคของ AI ในการตรวจจับและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับบริษัทคริปโตที่ไม่หวังดีบนบล็อกเชน

ในตลาดคริปโต การตรวจจับบริษัทที่ไม่หวังดีบนบล็อกเชนต้องมีการใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย AI มีบทบาทสำคัญในการพยายามสร้างความโปร่งใสโดยใช้การแบ่งประเภทที่ล้ำสมัยในการแจ้งเตือนเกี่ยวกับบริษัทคริปโตที่ไม่หวังดีบนบล็อกเชนต่าง ๆ 

แม้ว่าการสร้างปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป (Artificial General Intelligence: AGI) หรือ AI ที่มีความรู้สึกนึกคิดคล้ายกับมนุษย์จะยังคงห่างไกลจากความเป็นจริง แต่ด้วยพัฒนาการที่ก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นทำให้เกิดความเป็นไปได้ว่า ในอนาคต AI จะสามารถจัดการกับกองทุนคริปโตและดูแลความปลอดภัยของกระเป๋าเงินของเราได้ ไม่เพียงเท่านั้น การผสานการทำงานร่วมกับ ChatGPT จะเป็นการเร่งกระบวนการดังกล่าวให้ก้าวไปอีกขั้นได้อย่างรวดเร็วและช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายอีกด้วย


ผู้เขียน สุวิชา หรุ่งเป้า

บรรณาธิการ เขมชาติ เจิมทองเผยแพร่เมื่อ : 2023-02-24 17:35:55

อดใจรอหน่อยนะ

หน้าที่คุณค้นหา
ยังไม่เปิดให้บริการ ณ ขณะนี้