หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์แคนาดาประกาศข้อบังคับว่าด้วยการจดทะเบียนของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตฉบับใหม่ โดยห้ามเปิดซื้อขาย Stablecoin ก่อนได้รับอนุญาตเพื่อคุ้มครองนักลงทุน


เนื่องจากการล้มละลายของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตจำนวนหนึ่งเมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา เช่น  แพลตฟอร์มให้กู้ยืมคริปโต Celsius Network, BlockFi และแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต FTX  หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของแคนาดา (Canadian Securities Administrators: CSA) จึงออกข้อบังคับใหม่ที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่ต้องการเข้ามาทำธุรกิจในแคนาดาโดยมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองนักลงทุน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา CSA ได้ประกาศพันธสัญญาที่พวกเขาคาดหวังให้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต (Crypto Asset Trading Platform: CTP) ที่ต้องการจดทะเบียนในแคนาดานั้นปฏิบัติตาม โดยแพลตฟอร์มเหล่านี้จะต้องทำข้อตกลงก่อนการจดทะเบียน (Preregistration Undertaking: PRU) แบบใหม่ซึ่งเป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายก่อนถึงจะเข้ามาทำธุรกิจในประเทศได้ ขณะที่ CTP ที่จดทะเบียนแล้วจะได้รับการติดต่อจากหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อแจ้งเตือนให้ปฏิบัติตามข้อตกลงใหม่นี้

ข้อตกลงใหม่ดังกล่าวได้กล่าวถึงหลายประเด็น ซึ่งรวมถึงการแยกสินทรัพย์ การกู้ยืมเพื่อซื้อสินทรัพย์ (Leverage) การกำหนดเงินทุน ความโปร่งใส และอื่น ๆ แต่ดูเหมือนว่า เรื่องที่ CSA จะพูดถึงมากที่สุดก็คือ “ข้อห้ามสำหรับ CTP ในเรื่องของการที่ลูกค้าซื้อหรือฝากสินทรัพย์คริปโตที่อ้างอิงมูลค่า (Value-Referenced Crypto Asset: VRCA โดยทั่วไปเรียกว่า Stablecoin) ผ่านสัญญาคริปโตโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก CSA ก่อน” 

โดยประกาศดังกล่าวอธิบายว่า “ห้ามมิให้ CTP เปิดให้ลูกค้าชาวแคนาดาทำสัญญาคริปโตเพื่อซื้อขายสินทรัพย์คริปโตใด ๆ ก็ตามที่เป็นหลักทรัพย์และ/หรือตราสารอนุพันธ์…บุคลากรของหน่วยงานมีความเห็นว่า โดยทั่วไปสินทรัพย์คริปโตที่มีสกุลเงินตรา (Fiat) หนุนหลังอยู่เป็นไปตามคำจำกัดความของคำว่า ‘หลักทรัพย์’ และ/หรือจะเป็นไปตามคำจำกัดความของคำว่า ‘ตราสารอนุพันธ์” ในเขตอำนาจศาลหลายแห่ง” โดย CSA นั้นคาดว่า ทางหน่วยงาน “จะไม่ให้ความยินยอม” สำหรับ Stablecoin ประเภทอื่น ๆ เช่น Algorithmic Stablecoin (เหรียญ Stablecoin ที่ใช้กลไลบางอย่างในการตรึงมูลค่า) ด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม CSA อาจมีการออกหนังสือยกเว้นแบบเป็นลายลักษณ์อักษรในบางประการได้ ซึ่งในประกาศดังกล่าวระบุว่า “เรารู้ว่า VRCA อาจเป็น…ตัวเชื่อมในการนำสินทรัพย์ไปฝากไว้กับ CTP, สำหรับใช้ในการซื้อขายกับคริปโตสกุลอื่น ๆ, เป็นตัวเก็บมูลค่าในเวลาที่ตลาดคริปโตมีความผันผวนหรือเพื่อที่จะได้ไม่ต้องแปลงคริปโตเป็นสกุลเงินตรา หรือ…เป็นวิธีการชำระเงินแบบหนึ่ง”


ผู้เขียน ธีราภรณ์ สินธุสิงห์

บรรณาธิการ เขมชาติ เจิมทอง


เผยแพร่เมื่อ : 2023-02-23 15:11:12

อดใจรอหน่อยนะ

หน้าที่คุณค้นหา
ยังไม่เปิดให้บริการ ณ ขณะนี้