เจ้าหน้าที่ของแบงก์ชาติแคนาดาเผยบทวิเคราะห์ ชี้ Stablecoin สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เพียงต้องมีการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม มิฉะนั้นอาจก่อความเสี่ยงได้


เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา นักวิจัยของธนาคารกลางแคนาดาได้เผยแพร่จดหมายเชิงวิเคราะห์ว่าด้วยสินทรัพย์คริปโตที่ตรึงมูลค่าไว้กับเงินตรา (Fiat) หรือสินทรัพย์ดิจิทัลประเภท Stablecoin โดยเนื้อหาของเอกสารฉบับดังกล่าวประกอบด้วยการศึกษากลไกในการสร้างและแจกจ่ายเหรียญ Stablecoin ความเสี่ยงและประโยชน์ที่เป็นไปได้ของสินทรัพย์ชนิดนี้ รวมถึงการสนับสนุนให้มีการกำกับดูแลสินทรัพย์คริปโตเพิ่มมากขึ้น

จดหมายดังกล่าวเผยว่า ตลาดสินทรัพย์คริปโตที่ตรึงมูลค่าไว้กับเงินตราของโลกมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่า 30 เท่านับตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 จนถึงช่วงกลางปี 2565 โดยคิดเป็นมูลค่ามากถึง 161 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียว พร้อมกับเสริมว่า แม้ว่าเหรียญ Stablecoin มักจะถูกนำไปใช้บนแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเป็นหลัก แต่สินทรัพย์ประเภทนี้ยังสามารถนำไปใช้ในด้านอื่น ๆ ได้อีกมากโดยเฉพาะการใช้งานร่วมกับสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract)

นอกจากนี้ คณะผู้จัดทำจดหมายดังกล่าวยังระบุว่า “สินทรัพย์คริปโตเหล่านี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและการแข่งขันที่มากขึ้นให้กับบริการด้านการชำระเงินได้โดยเฉพาะในระบบเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากปราศจากมาตรการในการป้องกัน สินทรัพย์เหล่านี้ก็สามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของระบบการเงินอย่างมีนัยสำคัญได้เช่นกัน” 

โดยความเสี่ยงหนึ่งที่จดหมายดังกล่าวได้หยิบยกขึ้นมาพูดถึงนั้นก็คือ การรวมอำนาจซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการครองตลาดของเหรียญเพียงไม่กี่เหรียญและนักลงทุนเพียงไม่กี่ราย โดยเนื้อความในจดหมายระบุว่า “ปัจจุบันนี้ สินทรัพย์คริปโตที่ตรึงมูลค่าไว้กับเงินตราที่ใหญ่ที่สุด 3 อันดับแรกครองส่วนแบ่ง 90% ของตลาดสินทรัพย์คริปโตที่ตรึงมูลค่าไว้กับเงินตราทั้งหมด…ในทำนองเดียวกัน นักลงทุนรายใหญ่ 1% ถือสินทรัพย์ราว 90% หรือมากกว่าของอุปทานสินทรัพย์คริปโตที่ตรึงมูลค่าไว้กับเงินตราทั้งหมด” ซึ่งการรวมอำนาจเช่นนี้หมายความว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสินทรัพย์คริปโตและผู้ถือเหล่านี้อาจส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อเศรษฐกิจโดยรวมได้

นอกจากนี้ จดหมายดังกล่าวยังเน้นว่า ถึงแม้ว่าหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่งทั่วโลกจะแนะนำแนวทางการกำกับดูแลเหรียญ Stablecoin แล้ว ทว่ากฎเกณฑ์ส่วนใหญ่ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันในแคนาดาและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกก็ยังไม่มีความเหมาะสมกับจุดประสงค์ พร้อมกับสรุปว่า “วิธีกำกับดูแลที่ครบวงจรและถูกเวลาในแคนาดาจะเป็นการรับประกันว่า สินทรัพย์คริปโตที่ตรึงมูลค่าไว้กับเงินตราสามารถให้ประโยชน์ที่อาจเป็นไปได้โดยไม่ทำให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น”

การเผยแพร่จดหมายดังกล่าวถือเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว เนื่องจากฝ่ายนิติบัญญัติของแคนาดาเพิ่งจะคว่ำร่างกฎหมาย C-249 ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่ส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมสินทรัพย์คริปโตในแคนาดา


ผู้เขียน เขมชาติ เจิมทอง

บรรณาธิการ สกรรจ์ ศิริวงษ์


เผยแพร่เมื่อ : 2022-12-20 19:16:10

อดใจรอหน่อยนะ

หน้าที่คุณค้นหา
ยังไม่เปิดให้บริการ ณ ขณะนี้