รัฐซานลุยส์ของอาร์เจนตินาผ่านร่างกฎหมายที่จะอนุญาตให้มีการออก Stablecoin ประจำรัฐแล้ว โดยตรึงมูลค่าไว้กับเงินดอลลาร์-มีหลักประกันเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง 100%


ล่าสุดรัฐซานลุยส์ ประเทศอาร์เจนตินา ได้ผ่านร่างกฎหมาย “Financial Innovation for Investment and Social Economic Development (นวัตกรรมการเงินสำหรับการลงทุนและการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม)” เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะอนุญาตให้ทางรัฐสามารถออกสินทรัพย์ดิจิทัลประเภท Stablecoin ของตัวเองที่มีชื่อว่า “Activo Digital San Luis de Ahorro” ได้ 

Activo Digital San Luis de Ahorro เป็นเหรียญ Stablecoin ที่ตรึงมูลค่าไว้กับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและจะมีสินทรัพย์สภาพคล่องของรัฐซานลุยส์เป็นหลักประกัน 100% โดยทางรัฐจะอนุญาตให้ประชาชนทุกคนในรัฐที่มีอายุตั้งแต่ 18 ขึ้นไปสามารถนำเหรียญ Stablecoin ดังกล่าวไปใช้งานได้ 

นอกจากนี้ ร่างกฎหมายนี้ยังจะอนุญาตให้รัฐสามารถออกเหรียญ Stablecoin ดังกล่าวได้มากถึง 2% ของงบประมาณประจำปี และอนุญาตให้ผู้ใช้โอนสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทนี้ไปให้กับบุคคลอื่นได้อีกด้วย ทั้งนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวกลับไม่ได้ระบุว่า เหรียญ Stablecoin ดังกล่าวจะใช้บล็อกเชนใดในการทำธุรกรรม

ร่างกฎหมาย “Financial Innovation for Investment and Social Economic Development” มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในรัฐซานลุยส์ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งรวมถึงการสร้างมูลค่า และการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบบัญชีด้วย 

นอกจากการออกเหรียญ Stablecoin ประจำรัฐแล้ว ร่างกฎหมายยังกล่าวยังจะเปิดโอกาสให้ศิลปินท้องถิ่นออกสินทรัพย์ดิจิทัลประเภท (Non-Fungible Token: NFT) ของตัวเองอีกด้วยเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและความหลากหลายทางวัฒนธรรม


ผู้เขียน เขมชาติ เจิมทอง

บรรณาธิการ สิทธิพงศ์ จารุประทีปกุล


เผยแพร่เมื่อ : 2022-12-19 16:52:22

อดใจรอหน่อยนะ

หน้าที่คุณค้นหา
ยังไม่เปิดให้บริการ ณ ขณะนี้