บริษัทจัดการสินทรัพย์ Charles Schwab เผยผลสำรวจชิ้นใหม่ โดยพบว่า ชาว Millennials และ Gen Z จำนวนไม่น้อยอยากลงทุนในคริปโตผ่านแผนเกษียณอายุ 401(k)


บริษัทผู้จัดการสินทรัพย์ในสหรัฐฯ อย่าง Charles Schwab ได้เปิดเผยแบบสำรวจว่าด้วยการลงทุนในแผนเกษียณอายุ 401(k) ของคนรุ่น Millennials ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วงต้นทศวรรษ 1980 จนถึงกลางทศวรรษ 1990 และ Gen Z ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วงกลางทศวรรษ 1990 จนถึงช่วงต้นทศวรรษ 2010 

แบบสำรวจดังกล่าวจัดทำด้วยการสอบถามผู้เข้าร่วมการสำรวจว่า พวกเขาอยากให้ผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ 401(k) ของพวกเขาเพิ่มการลงทุนประเภทใดเข้าไป โดยผลการสำรวจพบว่า เกือบครึ่งของคนรุ่น Millennials และ Gen Z (45% และ 46% ตามลำดับ) กล่าวว่า พวกเขา “ขอให้” สามารถลงทุนในสกุลเงินคริปโตได้ในแผนการเกษียณอายุของพวกเขา

Charles Schwab จัดทำแบบสำรวจดังกล่าวในช่วงวันที่ 4 - 19 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยให้ผู้เข้าร่วมการสำรวจทั้งหมด 1,100 คนซึ่งเป็นผู้ที่มีแผนเกษียณอายุ 401(k) และมีอายุระหว่าง 21 - 70 ปีตอบแบบสำรวจเป็นเวลา 10 นาทีด้วยกัน นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการสำรวจกลุ่มดังกล่าวยังจะต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่มีบุคลากร 25 คนเป็นอย่างน้อย และเป็นผู้ที่ส่งเงินเข้าไปในแผน 401(k) ของบริษัทที่พวกเขาทำงานอยู่ในปัจจุบันด้วย

โดยผลการสำรวจดังกล่าวก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องน่าแปลกใจเท่าไร เนื่องจากทางบริษัทยังพบอีกว่า ชาว Millennials จำนวน 47% และชาว Gen Z จำนวน 43% ได้ลงทุนในสกุลเงินคริปโตผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่แผน 401(k) แล้ว ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า คนทั้งสองกลุ่มนี้มีความชื่นชอบในสกุลเงินคริปโต

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าคนรุ่น Millennials และ Gen Z จะเปิดใจให้กับสกุลเงินคริปโตอยู่ไม่น้อย แต่แบบสำรวจดังกล่าวกลับพบว่า มีผู้เข้าร่วมการสำรวจที่เป็นคนรุ่น Boomers และ Gen X ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วงกลางทศวรรษ 1940 จนถึงปลายทศวรรษ 1970 เพียง 11% และ 31% ตามลำดับที่กล่าวว่า พวกเขาอยากลงทุนในสกุลเงินคริปโตผ่านแผน 401(k) นอกจากนี้ คนทั้งสองกลุ่มนี้ยังมีแนวโน้มที่จะลงทุนในคริปโตน้อยกว่าคนรุ่น Millennials และ Gen Z อีกด้วย


ผู้เขียน เขมชาติ เจิมทอง

บรรณาธิการ สกรรจ์ ศิริวงษ์


เผยแพร่เมื่อ : 2022-10-26 18:38:57

อดใจรอหน่อยนะ

หน้าที่คุณค้นหา
ยังไม่เปิดให้บริการ ณ ขณะนี้