เทศบาลกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ประกาศแผนพัฒนา Metaverse ระยะเวลา 2 ปี โดยเน้นไปที่การพัฒนาอุตสาหกรรมโลกเสมือน พร้อมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในภาคการศึกษาและการท่องเที่ยว


เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลกรุงปักกิ่งได้ประกาศแผนการพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมโลกเสมือน Metaverse เป็นระยะเวลา 2 ปี (2022-2024) ซึ่งจะเน้นไปที่การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse และช่วยพัฒนากรุงปักกิ่งให้กลายเป็นเมืองแม่แบบด้านเศรษฐกิจดิจิทัล

แผนการดังกล่าวกล่าวถึง Metaverse ว่าเป็นยุคใหม่ของการผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่จะขับเคลื่อนการเติบโตของอินเทอร์เน็ตไปสู่อินเทอร์เน็ตกระจายศูนย์ Web3 และกำหนดให้เขตต่าง ๆ ในกรุงปักกิ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีในระดับเมือง รวมถึงส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการศึกษาและการท่องเที่ยวด้วย

อีกทั้งยังจะมีการผสมผสานเทคนิคต่าง ๆ เช่น การสร้างภาพสามมิติ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เพื่อนำไปใช้สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเมืองเสมือน และพัฒนารูปแบบของโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะแบบดิจิทัลของเมืองอย่างเหมาะสมด้วย

นอกจากนี้ แผนการดังกล่าวยังมอบหมายให้เขตและเทศบาลต่าง ๆ ในกรุงปักกิ่งจัดหางบประมาณและทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการสร้างความจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ทางการของเมืองยังจะติดตามกระแสความนิยมของสินทรัพย์ดิจิทัลประเภท Non-Fungible Token (NFT) และศึกษาโครงการทดสอบด้านการกำกับดูแลเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมอีกด้วย


ผู้เขียน เขมชาติ เจิมทอง

บรรณาธิการ สิทธิพงศ์ จารุประทีปกุล


เผยแพร่เมื่อ : 2022-08-25 18:11:15

อดใจรอหน่อยนะ

หน้าที่คุณค้นหา
ยังไม่เปิดให้บริการ ณ ขณะนี้