Fed สั่งการให้ธนาคารที่อยู่ในการกำกับดูแลที่จะดำเนินกิจกรรมด้านคริปโตแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ รวมถึงให้เตรียมการบริหารความเสี่ยง-ตรวจสอบกฎหมายก่อนการดำเนินกิจกรรมด้านคริปโต


เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve: Fed) ได้ออกหนังสือชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมสินทรัพย์คริปโตของธนาคารต่าง ๆ ที่อยู่ในการกำกับดูแลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ด้านการกำกับดูแล พนักงาน และธนาคารที่อยู่ในการกำกับดูแลได้รับทราบ

โดยหนังสือฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับธนาคารที่อยู่ในการกำกับดูแลของ Fed ทุกแห่งโดยไม่ได้กำหนดปริมาณสินทรัพย์ขั้นต่ำ พร้อมกันนี้ ยังเกริ่นนำด้วยการระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์คริปโต เช่น เทคโนโลยีที่กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาและการบริหารจัดการเครือข่าย, การป้องกันการฟอกเงิน, ความโปร่งใส และเสถียรภาพทางการเงินของสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น Stablecoin 

“เมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นจากสินทรัพย์คริปโต ธนาคารกลางกำลังเฝ้าจับตาการพัฒนาที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมขององค์กรด้านการธนาคารต่าง ๆ ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์คริปโตอย่างใกล้ชิด” หนังสือฉบับดังกล่าวระบุ

โดยหนังสือฉบับดังกล่าวระบุอีกว่า ธนาคารที่อยู่ในการกำกับดูแลของ Fed ควรมีการเตรียมพร้อมที่เพียงพอต่อการบริหารความเสี่ยงสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์คริปโต อีกทั้งยังแนะนำให้ธนาคารเหล่านั้นตรวจสอบว่า การดำเนินกิจกรรมสินทรัพย์คริปโตของตนนั้นถูกต้องตามกฎหมายของรัฐบาลกลางและกฎหมายของมลรัฐ และจำเป็นต้องมีการยื่นเอกสารหรือไม่

นอกจากนี้ หนังสือฉบับดังกล่าวยังกำหนดว่า ธนาคารที่อยู่ในการกำกับดูแลของ Fed ที่กำลังจะดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์คริปโตควรแจ้งเจ้าหน้าที่กำกับดูแลของ Fed ให้ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะมีการดำเนินกิจกรรม ในขณะที่ธนาคารที่อยู่ในการกำกับดูแลของ Fed ที่ได้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์คริปโตไปแล้วควรส่งข้อมูลย้อนหลังให้กับเจ้าหน้าที่กำกับดูแลของ Fed โดยทันทีเพื่อรอรับคำแนะนำ


ผู้เขียน เขมชาติ เจิมทอง

บรรณาธิการ สิทธิพงศ์ จารุประทีปกุล


เผยแพร่เมื่อ : 2022-08-18 17:57:57

อดใจรอหน่อยนะ

หน้าที่คุณค้นหา
ยังไม่เปิดให้บริการ ณ ขณะนี้