ผลสำรวจของสภาเศรษฐกิจโลกเผย ประชากรจากประเทศกำลังพัฒนาเปิดใจรับ-มีความคุ้นเคยกับ Metaverse มากกว่าประชากรจากประเทศพัฒนาแล้ว


ผลสำรวจที่บริษัทวิเคราะห์ตลาดอย่าง Ipsos จัดทำให้กับสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ชี้ ประชาชนจากประเทศกำลังพัฒนาตื่นตัวกับ Metaverse และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) หรือความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality: AR) มากกว่าประชาชนจากประเทศพัฒนาแล้วหลายเท่าตัว

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา Ipsos ได้เผยแพร่ผลสำรวจดังกล่าวออกมา ซึ่งชี้ให้เห็นว่า แนวคิดเรื่อง Metaverse ได้กลายเป็นที่รับรู้ของสาธารณะแล้ว โดย 52% ของผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 21,000 กว่ารายจาก 29 ประเทศทั่วโลกคุ้นเคยกับ Metaverse ในขณะที่ 50% ของจำนวนนี้มีทัศนคติเชิงบวกต่อการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในชีวิตประจำวัน

โดยผู้ตอบแบบสำรวจจำนวนสองในสามเป็นอย่างน้อยของประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศเปรู ประเทศซาอุดิอาระเบีย และประเทศโคลอมเบีย กล่าวว่า พวกเขามีทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้ Metaverse โดยประเทศจีนมีคะแนนนำเป็นอันดับที่หนึ่ง คิดเป็น 78% ตามมาด้วยประเทศอินเดีย คิดเป็น 75%

อย่างไรก็ตาม ประชากรจากประเทศที่มีรายได้สูงไม่ค่อยเชื่อมั่นใน Metaverse สักเท่าไร โดยผลสำรวจแสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสำรวจน้อยกว่าหนึ่งในสามจากประเทศเหล่านี้มีความเชื่อมั่นใน Metaverse โดยชาวญี่ปุ่นเปิดใจรับ Metaverse น้อยที่สุด คิดเป็น 22% ตามมาด้วยสหราชอาณาจักร คิดเป็น 26%, เบลเยียม คิดเป็น 30%, แคนาดา คิดเป็น 30%, ฝรั่งเศส คิดเป็น 31% และเยอรมนี คิดเป็น 31% 

ไม่เพียงเท่านั้น ประชากรจากประเทศพัฒนาแล้วยังมีความคุ้นชินกับแนวคิด Metaverse น้อยกว่าประชากรจากประเทศกำลังพัฒนาอีกด้วย โดยผู้ตอบแบบสำรวจของประเทศฝรั่งเศส เบลเยียม และเยอรมนีน้อยกว่า 30% มีความรู้เกี่ยวกับ Metaverse ส่วนประเทศที่ผู้ตอบแบบสำรวจรู้จักมักคุ้นกับแนวคิด Metaverse น้อยที่สุดคือประเทศโปแลนด์ คิดเป็น 27% ในขณะที่ผู้ตอบแบบสำรวจจากประเทศตุรกีมีความคุ้ยเคยกับ Metaverse มากที่สุด คิดเป็น 86% เลยทีเดียว ตามมาด้วยประเทศอินเดีย คิดเป็น 80%, ประเทศจีน คิดเป็น 73% และประเทศที่มีรายได้สูงอย่างเกาหลีใต้ คิดเป็น 71% 

เมื่อผู้ตอบแบบสำรวจถูกถามว่า ด้านไหนของชีวิตที่พวกเขาเชื่อว่าจะได้รับอิทธิพลจาก Metaverse มากที่สุด ผู้ตอบแบบสำรวจจากประเทศกำลังพัฒนาอย่างแอฟริกาใต้ จีน และอินเดียตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า การเรียนรู้เสมือนจริง (Virtual Learning) ความบันเทิง การเข้าสังคมทางดิจิทัล (Digital Socializing) ตลอดจนการผ่าตัดทางไกล (Remote Surgery) จะส่งผลต่อชีวิตของประชาชน อย่างไรก็ดี ประเทศที่มีรายได้สูงอย่างญี่ปุ่น เบลเยียม และฝรั่งเศส กลับมีเปอร์เซนต์ของผู้ตอบแบบสำรวจที่เห็นด้วยกับแนวคิดที่ว่า Metaverse จะเปลี่ยนชีวิตคนอยู่ในระดับต่ำที่สุด 


ผู้เขียน เขมชาติ เจิมทอง

บรรณาธิการ สิทธิพงศ์ จารุประทีปกุล


เผยแพร่เมื่อ : 2022-05-26 17:53:04

อดใจรอหน่อยนะ

หน้าที่คุณค้นหา
ยังไม่เปิดให้บริการ ณ ขณะนี้