คณะกรรมการ Fed คลอดรายงานสวัสดิภาพเชิงเศรษฐกิจของครัวเรือนสหรัฐประจำปี 2021 ผลการสอบถามพบ นักลงทุนคริปโตสหรัฐมีรายได้สูง ขณะที่ผู้ใช้คริปโตทำธุรกรรมมีรายได้น้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญ


คณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve Board) ได้เผยแพร่รายงานสวัสดิภาพเชิงเศรษฐกิจของครัวเรือนสหรัฐอเมริกาประจำปี 2021 (Economic Well-Being of U.S. Households) ซึ่งรวมถึงข้อมูลการใช้สกุลเงินคริปโตของประชาชนชาวสหรัฐด้วย โดยผลลัพธ์จากการสอบถามประชาชนชาวสหรัฐจำนวน 11,000 รายในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนปี 2021 ที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า สวัสดิภาพทางการเงินของประชากรสหรัฐสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่มีการทำรายงานออกมาเป็นเวลาเก้าปี 

โดย 78% ของผู้ใหญ่ในสหรัฐมีความเป็นอยู่ในระดับพอใช้หรือพอมีอันจะกิน ซึ่งเพิ่มขึ้น 3% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ รายงานฉบับดังกล่าวยังระบุว่า 68% ของชาวสหรัฐกล่าวว่า พวกเขาสามารถหาเงินสดสำรอง 400 ดอลลาร์สหรัฐหรือสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเทียบเท่ามาใช้ในกรณีฉุกเฉินได้ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความสมบูรณ์ด้านการเงินของประชากรสหรัฐ

นอกจากนี้ ยังถือเป็นครั้งแรกที่รายงานฉบับนี้ได้ทำการศึกษาข้อมูลด้านการใช้สกุลเงินคริปโต โดยผลการศึกษาพบว่า 12% ของประชากรผู้ใหญ่ในสหรัฐถือหรือใช้สกุลเงินคริปโตในปี 2020 ซึ่ง 11% ถือสกุลเงินคริปโตเพื่อการลงทุน และ 2% ใช้สกุลเงินคริปโตสำหรับการซื้อหรือการชำระเงิน ส่วน 1% ใช้สกุลเงินคริปโตเพื่อส่งให้เพื่อนและคนในครอบครัว 

โดยผู้ที่ใช้สกุลเงินคริปโตสำหรับการลงทุนเป็นผู้มีรายได้ต่อหัวสูง มักมีความสัมพันธ์กับการธนาคารแบบดั้งเดิม และมักมีเงินออมหลังเกษียณในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่ง 46% ของผู้ลงทุนคริปโตมีรายได้ 100,000 ดอลลาร์ต่อปีเป็นอย่างน้อย และ 89% ของผู้ลงทุนคริปโตที่ยังไม่เกษียณมีเงินออมหลังเกษียณแล้ว ในขณะที่ 29% ของผู้ลงทุนคริปโตมีรายได้น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับดังกล่าวยังระบุว่า ประชากรสหรัฐที่ใช้สกุลเงินคริปโตสำหรับการทำธุรกรรมมีรายได้ต่อหัวต่างจากประชากรที่ถือคริปโตเพื่อการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยข้อมูลระบุว่า เกือบ 60% ของผู้ใช้สกุลเงินคริปโตทำธุรกรรมมีรายได้ต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์ ซึ่ง 20% มีรายได้ต่ำกว่า 25,000 ดอลลาร์ ในขณะที่ มีเพียง 24% เท่านั้นที่มีรายได้มากกว่า 100,000 ดอลลาร์

ยิ่งไปกว่านั้น 13% ของผู้ใช้สกุลเงินคริปโตทำธุรกรรมไม่มีสมุดบัญชีธนาคาร เทียบกับ 6% ของประชากรผู้ใหญ่ในสหรัฐที่ไม่มีสมุดบัญชีธนาคาร นอกจากนี้ 27% ของผู้ใช้สกุลเงินคริปโตทำธุรกรรมยังไม่มีบัตรเครดิต เทียบกับ 17% ของประชากรสหรัฐทั้งหมดที่ไม่ถือบัตรเครดิต โดยรายงานฉบับดังกล่าวยังบ่งชี้ว่า ผู้ใช้คริปโตทำธุรกรรมมีความเสียเปรียบอื่น ๆ อีกด้วย เช่น เกือบหนึ่งในสี่ของกลุ่มประชากรดังกล่าวไม่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลาย


ผู้เขียน เขมชาติ เจิมทอง

บรรณาธิการ สิทธิพงศ์ จารุประทีปกุล


เผยแพร่เมื่อ : 2022-05-24 20:44:24

อดใจรอหน่อยนะ

หน้าที่คุณค้นหา
ยังไม่เปิดให้บริการ ณ ขณะนี้