กระทรวงยุติธรรม-การต่างประเทศ-การคลังสหรัฐ เตือนบริษัทเอกชนให้ระวังแรงงานชาวเกาหลีเหนือที่แฝงตัวเข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมคริปโต เหตุมีความเสี่ยงหลายอย่าง พร้อมบอกวิธีสังเกต


เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมกันออกหนังสือแจ้งเตือนเกี่ยวกับการว่าจ้างแรงงานอิสระชาวเกาหลีเหนือเข้าทำงาน ซึ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมคริปโตเป็นพิเศษ

เอกสารฉบับดังกล่าวระบุคำเตือนที่สำคัญและสิ่งบ่งชี้ให้บริษัทเอกชนของสหรัฐฯ หลีกเลี่ยงการว่าจ้างแรงงานชาวเกาหลีเหนือทำงาน โดยหน่วยงานทั้งสามประกาศเตือนว่า แรงงานชาวเกาหลีเหนือนำมาซึ่งความเสี่ยงหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการขโมยทรัพย์สินทางปัญญา การโจรกรรมข้อมูล จนถึงการลักทรัพย์ที่อาจถูกนำไปใช้ในการเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรได้ 

นับตั้งแต่โรคระบาด COVID-19 อุบัติขึ้น ความต้องการของตลาดแรงงานอิสระก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บวกกับการที่อุตสาหกรรมสกุลเงินคริปโตซึ่งมีลักษณะกระจายศูนย์มีตำแหน่งงานด้าน IT ที่ให้ผลตอบแทนดี จึงทำให้หน่วยงานทั้งสามของสหรัฐฯ ที่ทราบถึงความสนใจในสกุลเงินคริปโตของเกาหลีเหนืออยู่แล้วมีความวิตกกังวลในเรื่องดังกล่าว

เอกสารฉบับดังกล่าวยังย้ำด้วยว่า แรงงานชาวเกาหลีเหนือมักใช้เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network: VPN) ซื้อหมายเลข IP Address จากประเทศโลกที่สาม และอัตลักษณ์ที่โจรกรรมมาเพื่อปกปิดประเทศกำเนิดของตน

“แรงงานเหล่านี้พัฒนาแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมหลายภาคส่วน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ธุรกิจ อุตสาหกรรมสกุลเงินคริปโต สุขภาพและสมรรถภาพทางกาย เครือข่ายสังคมออนไลน์ กีฬา ความบันเทิง และวิถีชีวิต” เอกสารเตือนระบุ

เอกสารฉบับดังกล่าวยังได้ระบุลักษณะสำคัญที่สามารถนำไปใช้สังเกตตัวตนของแรงงานกลุ่มดังกล่าวได้ ซึ่งประกอบไปด้วย ความไม่สอดคล้องของการสะกดชื่อ สัญชาติ สถานที่ทำงานตามที่กล่าวอ้าง ข้อมูลการติดต่อ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และข้อมูลอื่น ๆ ของนักพัฒนาตามที่ปรากฏอยู่ในโปรไฟล์บนแพลตฟอร์มหางานอิสระ ไม่เพียงเท่านั้น คำขอชำระเงินเป็นสกุลเงินคริปโตและการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่อยู่ในประเทศจีนซ้ำ ๆ ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณบ่งชี้ที่สามารถระบุตัวตนของกลุ่มแรงงานชาวเกาหลีเหนือได้


ผู้เขียน เขมชาติ เจิมทอง

บรรณาธิการ สกรรจ์ ศิริวงษ์


เผยแพร่เมื่อ : 2022-05-18 18:11:23

อดใจรอหน่อยนะ

หน้าที่คุณค้นหา
ยังไม่เปิดให้บริการ ณ ขณะนี้