ธนาคารกลางยูเครนประกาศห้ามประชาชนซื้อคริปโตด้วยเงินฮริฟเนีย ให้ใช้สกุลเงินต่างชาติแทน จำกัดวงเงิน 3,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน เผยป้องกันเงินทุนไหลออกนอกประเทศ


เมื่อวันที่ 21 เมษายนที่ผ่านมา ธนาคารกลางยูเครน (National Bank of Ukraine: NBU) ประกาศชุดข้อกำหนดเรื่องการดำเนินการทำธุรกรรมข้ามพรมแดน โดยห้ามชาวยูเครนใช้สกุลเงินประจำชาติอย่างฮริฟเนียยูเครน (Hryvnia: UAH) ซื้อสกุลเงินคริปโตเพื่อป้องกันกระแสเงินทุนไหลออกจากประเทศ

โดยชาวยูเครนที่ประสงค์จะซื้อ Bitcoin (BTC) หรือสกุลเงินคริปโตประเภทอื่นจะต้องใช้สกุลเงินต่างประเทศในการซื้อเท่านั้น ซึ่งกำหนดมูลค่าวงเงินสูงสุดต่อเดือนที่ 100,000 UAH หรือ 3,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน โดยจำนวนเงินดังกล่าวยังรวมถึงการทำธุรกรรมระหว่างประเทศแบบระหว่างผู้ใช้ P2P (Peer-to-Peer) ด้วย 

ธนาคารกลางลงความเห็นว่า การซื้อสกุลเงินคริปโตเป็นการทำธุรกรรมคล้ายเงินสด (Quasi Cash Transaction) เฉกเช่นเดียวกับการดำเนินการอย่างการฝากเงินเข้าไปในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ การทำธุรกรรมตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการชำระเงินระหว่างการเดินทาง 

นอกจากนี้ แม้จะยอมรับว่า ความต้องการในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากด้วยเหตุที่ชาวยูเครนจำนวนมากจำเป็นต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศเพื่อหนีภัยจากสงคราม แต่ธนาคารกลางก็ไม่อาจปล่อยให้เกิด “กระแสเงินทุนไหลออกที่ไม่ก่อประโยชน์” ได้ ด้วยเหตุนี้เอง ธนาคารจึงตั้งเป้าที่จะป้องกันกระแสเงินทุนไหลออกจากประเทศด้วยการจำกัดจำนวนการทำธุรกรรมประเภทดังกล่าว 

โดยธนาคารกลางระบุว่า “โดยทั่วไป การทำธุรกรรมคล้ายเงินสดมีขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดที่มีอยู่ของธนาคารแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎอัยการศึก ดังนั้น ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องก็ควรถือได้ว่าเป็นการนำไปสู่กระแสเงินทุนไหลออกที่ไม่ก่อประโยชน์”

ไม่เพียงเท่านั้น ธนาคารกลางยังเสริมอีกว่า “ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะช่วยพัฒนาตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในการผ่อนคลายข้อกำหนดในอนาคต รวมถึงการลดแรงกดดันต่อทุนสำรองด้วย”

อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวล่าสุดของธนาคารกลางก็ได้สร้างความประหลาดใจให้กับทุกฝ่าย เนื่องจากก่อนหน้านี้ รัฐบาลยูเครนได้ทำงานกันอย่างหนักหน่วงเพื่อกำหนดสถานะทางกฎหมายของสกุลเงินคริปโต โดยในเดือนมีนาคม ประธานาธิบดียูเครนอย่าง Volodymyr Zelenskyy ก็เพิ่งลงนามในร่างกฎหมาย On Virtual Assets ซึ่งเป็นการกำหนดกรอบการกำกับดูแลตลาดสกุลเงินคริปโต


ผู้เขียน เขมชาติ เจิมทอง

บรรณาธิการ สกรรจ์ ศิริวงษ์


เผยแพร่เมื่อ : 2022-04-25 18:08:44

อดใจรอหน่อยนะ

หน้าที่คุณค้นหา
ยังไม่เปิดให้บริการ ณ ขณะนี้