DAYS
HOURS
MINUTES


Lock ACT ปุ๊บ รับปั๊บ สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
5Night Private Scalping ฟรี!! มีจำนวนจำกัด
ครั้งแรกในรอบหลายปี
ของ Acme Traderist
กับการสอนเทคนิค Scalping
อาวุธไม้เด็ดที่ใช้ฟันกำไรเข้าพอร์ต
มาแล้วมากมาย
พร้อมถล่ม Non-Farm Payrolls
กันแบบสด ๆ
กับกราฟจริง
อิงราคาตลาดโลกแบบ Real Time
เพียงคุณ Stake ACT จำนวน 77,777 ACT
ไว้บน Smart Contract รับสิทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมฟรี!!
5 Night Private Scalping เทรดกันแบบต่อเนื่อง
กับ Acme Traderist
ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ทำถูกต้องตามเงื่อนไขกิจกรรม เท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line OA

9,956,657

ACT ทั้งหมดในกิจกรรม

126

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมTDR-27371444

TDR-794405

TDR-33683746

TDR-33286393

TDR-721548

TDR-64303656

TDR-76745436

TDR-91155828

TDR-91436778

TDR-25025631

TDR-57378779

TDR-50876815

TDR-55519921

TDR-49912579

TDR-42683205

TDR-82026031

TDR-47789116

TDR-73892436

TDR-47733474

TDR-53335360

TDR-50221949

TDR-45571658

TDR-12565119

TDR-33211118

TDR-77701929

TDR-36056732

TDR-96697196

TDR-86189998

TDR-58563117

TDR-18105142

TDR-98455509

TDR-35562876

TDR-81150152

TDR-61963025

TDR-68347005

TDR-57874140

TDR-81176310

TDR-25950276

TDR-15663008

TDR-81978524

TDR-62154700

TDR-40132920

TDR-57202466

TDR-40447905

TDR-22087703

TDR-87503412

TDR-95724371

TDR-12050340

TDR-419626

TDR-95134851

TDR-99924311

TDR-12195403

TDR-54968726

TDR-30338200

TDR-78697144

TDR-47183704

TDR-67864353

TDR-86221337

TDR-87741471

TDR-34552907

TDR-67641280

TDR-47849318

TDR-19050191

TDR-52997757

TDR-28477542

TDR-76548390

TDR-55373621

TDR-336116

TDR-20869948

TDR-42772892

TDR-40328713

TDR-99497883

TDR-90863394

TDR-88479277

TDR-13294781

TDR-54566419

TDR-78231924

TDR-40786078

TDR-95373331

TDR-53939229

อดใจรอหน่อยนะ

หน้าที่คุณค้นหา
ยังไม่เปิดให้บริการ ณ ขณะนี้