บทความทั้งหมด


กรกฎาคม 6, 2021Director-Ailada

ผลงานวิจัยล่าสุดของ Bank for International Settlements เผยผลสำรวจออกมาชี้ว่า จากการวิเคราะห์เชิงสถิติ “ความไม่เชื่อมั่นในสกุลเงินกระดาษหรือการเงินภายใต้การควบคุมมิได้เป็นปัจจัยกระต...