บทความทั้งหมด


พฤษภาคม 9, 2022sitthipong

Binance ได้หยุดให้บริการตราสารอนุพันธ์สกุลเงินคริปโตในประเทศสเปนแล้ว เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติ (Comisión Nacional del Mercado de Valores: CN...