บทความทั้งหมด


เมษายน 9, 2021Director-Ailada

Twitter (Twitter Inc) ได้เปิดเผยว่ามีการเจรจาขอซื้อ Clubhouse (คลับเฮ้าส์) ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในกลุ่ม Social Network ที่เปิดให้ผู้ใช้สามารถตั้งห้องสนทนาหรือตั้งกลุ่มสนทนาในเรื่องที...