บทความทั้งหมด


พฤศจิกายน 17, 2021Peeratad

มีรายงานว่าประเทศอิสราเอลได้ออกกฎหมายใหม่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลเพื่อรับมือกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย...