“ชีวิตติดเทรดห้ามพลาด” ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ถือเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกเราชาว Traderist ทุกคนได้มีส่วนร่วมกันในการแสดงออกถึงน้ำใจและความปรารถนาดีให้กับคนไทยด้วยกัน ใช้พลังความรู้ความสามารถที่มีในการเทรดร่วมกันออกออร์เดอร์เพื่อนำผลกำไรที่ได้บวกกับรายได้จากจำนวนดาวที่แฟนเทรดทั้งหมดร่วมกันส่งมาเพื่อช่วยเหลือ “มูลนิธิรวมน้ำใจ” โดยการนี้ผมได้เป็นตัวแทนในการนำรายได้จากจำนวนดาวที่แฟนๆ ส่งมาทางเฟซบุ๊ก รวมกับรายได้ที่ได้จากการเทรดอีกสองออร์เดอร์ของผมเป็นเงินรวมจำนวน 40,439.50 บาทโอนให้กับ “มูลนิธิรวมน้ำใจ”  และเพื่อนๆ ชาว Traderist จำนวนมากต่างก็ร่วมกันโอนบริจาคด้วยมือของตัวเองอีกรวมเป็นเงิน 7,252.77 บาท รวมเป็นเงินที่พวกเราร่วมใจกันทำความดีในครั้งนี้ทั้งสิ้น 47,692.27 บาท ซึ่ง “มูลนิธิรวมน้ำใจ” นี้เป็นมูลนิธิของชุมชนคลองเตย ปกติจะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของชุมชน แต่ในสภาวะโควิด จึงได้มีการใช้สถานที่เป็นจุดรองรับผู้ป่วยสำหรับกักตัวชั่วคราว เพื่อรอการจัดส่งไปที่ รพ.สนามต่อไป ซึ่งขณะนี้อยู่ในสภาพขาดความพร้อมทั้งอุปกรณ์ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจำนวนมาก

 ลิงก์กิจกรรม