Run For Pets 2019

“แอ็คมี่-วรวัฒน์” นำแฟนคลับ ผู้ติดตาม และผู้ร่วมอุดมการณ์กลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรม “Run For Pets 2019” การวิ่งเพื่อเทิดพระเกียรติ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่จัดขึ้นในบรรยากาศธรรมชาติกลางสวนนกแก้วที่ใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ณ สวนปาล์มฟาร์มนก จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งภายในงานมีผู้รักสุขภาพและการวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน โดยรายได้ส่วนหนึ่งนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้โรงพยาบาลคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา และอีกส่วนหนึ่งสมทบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมโรงเรียนวัดก้อนแก้วพิทยาคม จังหวัดฉะเชิงเทรา