Acme Vampire Day #2

การเทรด 5 วัน 5 คืน ถูกจัดขึ้นอีกครั้ง และครั้งนี้ “แอ็คมี่-วรวัฒน์” ได้เทรดต่อเนื่องเป็นเวลา 125 ชั่วโมง เพื่อรณรงค์การบริจาคโลหิต สานต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ผ่านกิจกรรม “Acme Vampire Day #2” ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 และครั้งนี้เหล่าแฟนคลับ ผู้ติดตาม และผู้ร่วมอุดมการณ์ ได้สร้างปรากฎการณ์แห่งการเป็น “ผู้ให้” ด้วยการร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2019 ทำให้มียอดการบริจาคโลหิตจาก 14 หน่วย ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,412 Unit หรือประมาณ 635,400 CC. ซึ่งสามารถนำไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปได้อย่างน้อยอีก 4,236 คน