การเทรดแบบใกล้ชิด กับ “Acme Traderist” ผ่านระบบ Zoom ที่จัดขึ้นในช่วงค่ำคืน ตั้งแต่เวลา 19:00 น. - 01:00 น. ระหว่างวันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2020 โดยผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้การเทรดด้วยเทคนิค Scalping (เทรดสั้น) ซึ่งผลจากการเทรดตลอด 5 คืนในพอร์ตส่วนตัวของ “Acme Traderist” ได้ทำการ Scalping ไปทั้งหมด 122 ออเดอร์ มีผลกำไร 14,501.90 $ และสามารถถอนเงินได้ทั้งสิ้น 433,026.73 บาท