Acme Save For Isan


“แอ็คมี่-วรวัฒน์”  ได้เปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยได้รับยอดบริจาค 4 วัน รวมทั้งสิ้น 185,515.08 บาท และได้นำเงินทั้งหมดไปจัดซื้ออาหารและของใช้ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำถุงยังชีพ พร้อมนัดรวมพลแฟนคลับ ผู้ติดตาม และผู้ร่วมอุดมการณ์กลุ่ม จำนวน 143 คน ร่วมเป็นอาสาสมัครในการจัดทำถุงยังชีพจำนวน 900 ถุง เพื่อส่งมอบให้ “ศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ณ อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ส่งต่อความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป