Acme Green Day

“แอ็คมี่-วรวัฒน์” เติมออกซิเจนให้กับโลก ด้วยการจัดกิจกรรม “Acme Green Day” โดยนำแฟนคลับ ผู้ติดตาม  และผู้ร่วมอุดมการณ์กลุ่ม ที่เดินทางมาจากทั่วประเทศเกือบ 1,000 คน ร่วมกันปลูกต้นกรีนเพาโลเนีย (Green paulownia) จำนวน 437 ต้น (มูลค่ากล้าไม้กว่า 1,200,000 บาท) บนพื้นที่ 22 ไร่ ณ ศูนย์วิจัยและขยายพันธุ์กรีนเพาโลเนีย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งต้นกรีนเพาโลเนีย 1 ต้น สามารถสร้างออกซิเจนให้โลกนี้ ได้มากถึงวันละ 6 กิโลกรัม เลยทีเดียว