Acme Farmer Day

“แอ็คมี่-วรวัฒน์” นำแฟนคลับ ผู้ติดตาม และผู้ร่วมอุดมการณ์กลุ่ม จำนวน 218 คน ร่วมทำกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ให้ชีวิต ด้วยการสวมบทบาทเป็นเกษตรกรหนึ่งวันเพื่อ “เรียนรู้วิถีไทย ใช้ชีวิตแบบเกษตรกร” โดยทุกคนได้ช่วยกันเกี่ยวข้าว สีข้าว และบรรจุข้าว ซึ่งตลอดการทำกิจกรรมได้สร้างรอยยิ้มแห่งความสุข และความประทับใจให้กับทุกคน ณ โซนวิถีไทย สวนปาล์มฟาร์มนก จังหวัดฉะเชิงเทรา