Acme Crypto Currency Workshop

“แอ็คมี่-วรวัฒน์” จัดกิจกรรม “Acme Crypto Currency Workshop” เสวนาเชิงปฏิบัติการอบรมสุดยอดนักลงทุน ตอน : “เรียนลัดจัดหนักสกุลเงินดิจิทัล” โดยมีวิทยากรชำนาญการพิเศษเฉพาะทางจาก Crypto Connection Group (CCG) มาร่วมเสริมสร้างความรู้ความสามารถทางด้าน Cryptocurrency  โดยคัด 55 ผู้กล้า เข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเรียนรู้ระบบ Blockchain พื้นฐานสกุลเงินดิจิทัล สกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับความนิยม 10 สกุลหลัก พื้นฐานการเทรดสกุลเงินดิจิทัล และพื้นฐานการทำเหมืองถอดรหัสสกุลเงินดิจิทัล การติดตั้งเครื่องถอดรหัสเบื้องต้น ฯลฯ รวมระยะเวลา 9 ชั่วโมงเต็ม พร้อมถ่ายทอดสดความรู้บางส่วนผ่านทาง Social Network ณ AcMine - ห้องถอดรหัสสกุลเงินดิจิทัล ถนนโชคชัย 4