Acme Cattle Free Day

ภายหลังการจัดกิจกรรมการทรดและแลกเปลี่ยนความรู้เป็นเวลา 5 วัน 5 คืน “แอ็คมี่-วรวัฒน์” ได้ต่อยอดการทำความดีเพื่อช่วยเหลือ #ชีวิตที่ลิขิตไม่ได้ ด้วยการจัดกิจกรรม “Acme Cattle Free Day” โดยมีแฟนคลับ ผู้ติดตาม และผู้ร่วมอุดมการณ์กลุ่ม ร่วมกันทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 9 ตัว จากโรงฆ่าสัตว์ เพื่อมอบให้แก่ธนาคารโคและกระบือรักษาไว้ให้เกษตรกรยืมใช้เพื่อทำเกษตรกรรมต่อไป