Acme Blind Never Blind

“Acme Blind Never Blind” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ “แอ็คมี่-วรวัฒน์” ได้ใช้กำไรที่มาจากการเทรดส่วนตัวตลอด 5 วัน 5 คืน ในการทำความดีเพื่อสังคม โดยร่วมกับ แฟนคลับ ผู้ติดตาม และจิตอาสา ซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มจำนวน 101 คน จัดกิจกรรม “รณรงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพทางสายตาและการมองเห็น” พร้อมร่วมกันมอบเงินจำนวน 258,581 บาท ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้บกพร่องทางสายตาและการมองเห็น ตามประสงค์ของมูลนิธิฯ นอกจากนี้ ยังทำสมุดจดอักษรเบลล์ สร้างสื่อการสอน กระดานฝึกทักษะการสัมผัส สอนการบ้านน้อง ปิดตาเล่นฟุตบอล และทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆ  เพื่อแบ่งปันความสุขและรอยยิ้มร่วมกัน