Tom Emmer ส.ส. รัฐมินนิโซตา เสนอร่างกฎหมายที่มุ่งยับยั้งไม่ให้ธนาคารกลางทำหน้าที่เป็นธนาคารเพื่อรายย่อยในการออกดอลลาร์ดิจิทัล


เมื่อวันที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา Tom Emmer สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัฐมินนิโซตา ประเทศสหรัฐฯ ได้เสนอร่างกฎหมายซึ่งเขาเผยว่า เป็นร่างกฎหมายที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve: Fed) สามารถออกสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency: CBDC) ให้ผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ ได้โดยตรง โดย Emmer ระบุว่า การที่ Fed กำหนดให้ประชาชนเปิดบัญชีเพื่อเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของเงินดอลลาร์ดิจิทัลจะ “ทำให้ Fed ค่อย ๆ เดินทางสู่การกลายมาเป็นลัทธิอำนาจนิยมทางดิจิทัลคล้ายกับประเทศจีน”

“Fed ไม่มีและไม่ควรมีอำนาจในการเปิดบัญชีธนาคารให้กับผู้ใช้งานรายย่อย” Emmer กล่าว “ไม่ว่าอย่างไร CBDC ที่ Fed นำมาใช้จะต้องเปิดกว้าง ไม่ต้องขออนุญาต และเป็นส่วนตัว นั่นหมายความว่า ดอลลาร์ดิจิทัลใด ๆ ก็ตามจะต้องเข้าถึงได้ทุกคน ทำธุรกรรมบนบล็อกเชน โปร่งใสต่อทุกฝ่าย และรักษาความเป็นส่วนตัวของเงินสดเอาไว้”

นอกจากนี้ Emmer ยังวิจารณ์แผนการออก CBDC ของ Fed ว่ามีความรวมศูนย์มากเกินไป ซึ่งจะทำให้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ถูกจู่โจมได้ง่าย เขาอธิบายว่า ดอลลาร์ดิจิทัลควรมุ่งปกป้องความเป็นส่วนตัวทางการเงิน รักษาจุดแข็งของสกุลเงินประจำชาติ และกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม

การเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวของ Emmer นั้นเกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากที่ประธาน Fed อย่าง Jerome Powell กล่าวว่า ทาง Fed จะเผยแพร่รายงานเรื่อง CBDC ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้หลังจากที่เลื่อนกำหนดมาหลายครั้ง อีกทั้งก่อนหน้านี้ ในการประชุมทางการต่อหน้าคณะกรรมาธิการวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาด้านการธนาคาร (Senate Banking Committee) เพื่อหาข้อสรุป วุฒิสมาชิก Pat Toomey ก็ได้ตั้งคำถามถึงอำนาจของ Fed ในการทำหน้าที่เป็นธนาคารเพื่อรายย่อย ซึ่ง Powell ก็ตอบในเชิงว่า Fed นั้นมีอำนาจดังกล่าว


ผู้เขียน สิทธิพงศ์ จารุประทีปกุล 

บรรณาธิการ สกรรจ์ ศิริวงษ์