คณะกรรมาธิการแห่งสหภาพยุโรปผลักดันร่างกฎหมายเพิ่มความโปร่งใสในการทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล


เมื่อวันอังคาร คณะกรรมาธิการแห่งสหภาพยุโรป (European Commission : EC) ได้ยื่นร่างกฎหมายบังคับใช้ “กฎการเดินทาง (Travel Rule)” ในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสกุลเงินคริปโต โดยคณะกรรมาธิการให้เหตุผลว่าจะช่วยให้มีความโปร่งใสมากขึ้น

ร่างกฎหมายดังกล่าว จะให้บริษัทผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลรวบรวมข้อมูลของผู้ให้และผู้รับในทุก ๆ ธุรกรรมที่เกิดขึ้น เพื่อสอดส่องการทุจริตทางการเงิน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์กรระหว่างรัฐบาลอย่างคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force : FATF)

คำแถลงการณ์ของคณะกรรมาธิการกล่าวว่า “ในวันนี้ คณะกรรมาธิการแห่งสหภาพยุโรปได้ยื่นร่างกฎหมาย เพื่อเพิ่มความเข้มงวดให้แก่กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินแห่งสหภาพยุโรปและกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย ร่างกฎหมายดังกล่าวออกแบบมาเพื่อสร้างจุดสมดุลระหว่างการรับมือกับภัยคุกคามและการปฏิบัติตามมาตรฐานระดับสากล โดยหลีกเลี่ยงไม่ให้ข้อกำหนดที่สร้างขึ้นเป็นภาระแก่อุตสาหกรรมคริปโตมากจนเกินไป” 

คณะกรรมาธิการแสดงความเชื่อมั่นว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและไม่ขัดขวางอุตสาหกรรมสกุลเงินคริปโตในยุโรป อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายยังอยู่ในขั้นตอนการรออนุมัติจากรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปและสภายุโรป (European Parliament) ซึ่งอาจจะใช้เวลาถึงสองปีในการพิจารณาอนุมัติร่างกฎหมายนี้


ผู้เขียน พีรทัต ลิ้มพันธ์อุดม

บรรณาธิการ สกรรจ์ ศิริวงษ์