การทดลอง E-Krona เฟส 1 ผ่านฉลุยธนาคารกลางสวีเดนเป็นอีกธนาคารหนึ่งที่ให้ความสนใจเรื่องการนำสกุลเงินดิจิทัลให้ประชาชนได้ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก โดยจะเห็นได้จากเมื่อช่วงตอนปลายของปี 2019 ธนาคารกลางสวีเดนก็เตรียมจัดทำสกุลเงิน E-Krona ขึ้นมาให้ชาวสวีเดนได้ครอบครอง แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงนั้นธนาคารยังมองเห็นปัญหาหลายอย่างที่อาจเกิดขึ้นและต้องสร้างระบบที่มีความปลอดภัยมากขึ้น จนถึงตอนนี้ ธนาคารเดินทางมาถึงขั้นตอนทดสอบการใช้งานช่วงที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการทดลองใช้งานบนระบบ R3’s Corda blockchain นอกจากนี้ ธนาคาร Riksbank ยังได้ทดลองศักยภาพด้านอื่นๆอีกด้วย เช่น ความเสถียร ประสบการณ์ผู้ใช้งาน รวมถึงทดลองกับอุปกรณ์มือถือที่หลากหลาย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังมองว่าการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น การปกป้องของมูลสำคัญ กฎหมายการเงินและข้อมูลส่วนบุคคลยังคงเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมอยู่ จากจุดนี้ ธนาคารคาดการณ์ว่าช่วงเวลาของการทดสอบและทดลองใช้จะใช้เวลาไปจนถึงปี 2026

การทดสอบในช่วงที่ 2 จะมุ่งเน้นไปที่ผู้จัดจำหน่าย การชำระเงินในร้านค้าปลีก รวมถึงขั้นตอนการจัดเก็บ

อย่างไรก็ตาม พวกเราคงต้องจับตารอดูชาวสวีเดนจับจ่ายซื้อของในชีวิตประจำวันด้วย E-Krona ต่อไป 


ผู้เขียน เม ไอลดา